Archivo de la categoría: Nota premsa

El PSC presenta al·legacions al pressupost ordinari 2016 de l’Ajuntament de Badalona

Entre les al·legacions presentades destaquem l’augment en partides d’acció social, habitatge i pobresa energètica, àmbit educatiu, promoció de l’ocupació i millores en instal·lacions esportives.

El Grup Municipal Socialista ha presentat aquest matí, davant el Registre General de l’ajuntament, al·legacions al Pressupost ordinari 2016

Els socialistes de Badalona remarquem que amb aquestes al·legacions volem fer especial èmfasi en augmentar les partides econòmiques que pretenen augmentar els recursos destinats a acció social entre els ciutadans i ciutadanes de Badalona

Una part important de les al·legacions presentades van destinades a millorar els plans d’ocupació en la ciutat. Volem que a més dels recursos supramunicipals que rep l’ajuntament, aquest també hi dediqui recursos propis per ampliar i millorar les contractacions de les persones més vulnerables i sense feina de Badalona.

Per altra banda també hem presentat una al·legació per augmentar la partida que l’ajuntament vol dedicar a la subvenció en la socialització de llibres. El Grup Municipal Socialista considera que amb l’augment de la partida proposada pel govern de la ciutat, no es pot garantir la demanda de totes les escoles que puguin demanar aquests ajuts.

En al·legacions que hem presentat en matèria de Serveis Socials i Habitatge, volem augmentar sensiblement els recursos destinats a les persones que, castigats per la crisi, han perdut poder adquisitiu i no poden fer front a despeses bàsiques com són les d’habitatge, llum i aigua.

També hem presentat al·legacions destinades a augmentar la partida de manteniment d’instal·lacions esportives i de subvencions a entitats que fomenten l’esport a la ciutat.

En paraules d’Àlex Pastor, President del Grup Municipal Socialista: “Tot i que el pressupost ordinari pot estar molt consolidat, la situació econòmica actual necessita fer un gran esforç en retocar les partides i millorar així els àmbits que toquen molt de prop a les persones més vulnerables. Els socialistes hem vetllat perquè aquest pressupost contempli les partides econòmiques que permetran la reducció en el cost de les escoles bressol i les teleassistències. Per altra banda celebrem que el debat del pressupost torni al Ple tal i com havíem demanat, i no es faci a porta tancada en un despatx com va passar en l’aprovació inicial dels mateixos.

Badalona, 30 de març de 2016

alegacions

Anuncios

Els socialistes de Badalona fan possible la baixada de preus a les Escoles Bressol Municipals i la gratuïtat del servei de teleassistència pel 60% d’usuaris i usuàries

Les Ordenances Fiscals incorporaran al·legacions del GM Socialista que beneficiaran a aquells que més ho necessiten i que facilitaran reactivar l’ocupació i l’activitat econòmica

“L’ acció del Grup Municipal Socialista de Badalona mitjançant al·legacions a les Ordenances Fiscals possibilitaran unes ordenances més justes i progressives i que beneficiaran directament als ciutadans i ciutadanes”. Així ho ha manifestat el seu President, Àlex Pastor, durant una visita a diferents punts de la ciutat on ha explicat a veïns i veïnes en què els hi afectaran aquestes mesures.

“A l’inici del curs 2016-2017, les famílies que portin els seus fills i filles a les Escoles bressol municipals veuran reduït el seu rebut mensual en prop de 40€ de mitjana i s’aprofundirà en la tarificació social per tal que aquesta reducció encara sigui més gran pels usuaris i usuàries amb rendes més baixes”. En aquesta línia,  també ha explicat que “el 60% dels usuaris/es de teleassistència no hauran de pagar ni un cèntim per utilitzar aquest servei ja que les persones amb ingressos inferiors a 900 € tindran un cost 0 per utilitzar la teleassistència”.

Dues consecucions que, en paraules de Pastor, “suposen bones decisions dels socialistes que es tradueixen en bones solucions pels ciutadans i ciutadanes”. “Amb la nostra acció hem possibilitat que unes ordenances, les presentades pel Govern, que eren continuistes de les del Govern del Partit Popular, esdevinguin unes ordenances progressives i socialment justes.”

A més d’aquestes dues al·legacions, trobem d’altres proposades pels socialistes que quedaran incorporades a les OOFF i entre les que destaquen:

Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres declarades d’especial interès o utilitat municipal, que hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques i que fomentin l’ocupació a Badalona

El fraccionament de deutes tributaris relatius a l’Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per un import inferior a 4.000 €, per un termini igual o inferior a 9 mesos, sempre que el citat termini sigui l’any natural, no generarà interessos de demora.

A Badalona 22 de desembre de 2015

IMG_3849