Els socialistes de Badalona fan possible la baixada de preus a les Escoles Bressol Municipals i la gratuïtat del servei de teleassistència pel 60% d’usuaris i usuàries

Les Ordenances Fiscals incorporaran al·legacions del GM Socialista que beneficiaran a aquells que més ho necessiten i que facilitaran reactivar l’ocupació i l’activitat econòmica

“L’ acció del Grup Municipal Socialista de Badalona mitjançant al·legacions a les Ordenances Fiscals possibilitaran unes ordenances més justes i progressives i que beneficiaran directament als ciutadans i ciutadanes”. Així ho ha manifestat el seu President, Àlex Pastor, durant una visita a diferents punts de la ciutat on ha explicat a veïns i veïnes en què els hi afectaran aquestes mesures.

“A l’inici del curs 2016-2017, les famílies que portin els seus fills i filles a les Escoles bressol municipals veuran reduït el seu rebut mensual en prop de 40€ de mitjana i s’aprofundirà en la tarificació social per tal que aquesta reducció encara sigui més gran pels usuaris i usuàries amb rendes més baixes”. En aquesta línia,  també ha explicat que “el 60% dels usuaris/es de teleassistència no hauran de pagar ni un cèntim per utilitzar aquest servei ja que les persones amb ingressos inferiors a 900 € tindran un cost 0 per utilitzar la teleassistència”.

Dues consecucions que, en paraules de Pastor, “suposen bones decisions dels socialistes que es tradueixen en bones solucions pels ciutadans i ciutadanes”. “Amb la nostra acció hem possibilitat que unes ordenances, les presentades pel Govern, que eren continuistes de les del Govern del Partit Popular, esdevinguin unes ordenances progressives i socialment justes.”

A més d’aquestes dues al·legacions, trobem d’altres proposades pels socialistes que quedaran incorporades a les OOFF i entre les que destaquen:

Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres declarades d’especial interès o utilitat municipal, que hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques i que fomentin l’ocupació a Badalona

El fraccionament de deutes tributaris relatius a l’Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per un import inferior a 4.000 €, per un termini igual o inferior a 9 mesos, sempre que el citat termini sigui l’any natural, no generarà interessos de demora.

A Badalona 22 de desembre de 2015

IMG_3849

Anuncios

Los comentarios están cerrados.