Novament l’empresa patrocinadora de l’arbre de Nadal es fa amb un important concurs, el d’obres d’asfaltat

La constructora Vialser, que ja va guanyar l’any passat un procediment negociat sense publicitat de reforma d’escoles per un import de 155.000 euros ha estat l’empresa seleccionada per a realitzar obres d’arranjament a la via pública per un import superior a 1.500.000 euros.

L’empresa Vialser ha estat un dels patrocinadors de l’arbre blau de Nadal els anys 2011 i 2102.

En una actuació, com a mínim dubtosa, Engestur va publicar l’anunci oficial al BOP abans que el Consell d’Administració de la pròpia empresa acceptés l’encàrrec de l’ajuntament

Així, el passat 11 d’abril, la Junta de Govern Local, va aprovar fer un encàrrec a la societat municipal ENGESTUR de diverses obres d’arranjament a la via pública.

Tal i com preveu la llei i també estipulava el propi acord de la Junta de Govern, “aquest encàrrec de gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat”. Un acord que no es va realitzar fins a la reunió del Consell d’Administració de la societat del 28 de maig, quan feia ja 26 dies que Engestur havia publicat al BOP l’anunci d’execució de les obres.

Curiosament, la presentació de propostes finalitzava el mateix dia en que Engestur acceptava l’encàrrec de l’Ajuntament, el 28 de maig.

Badalona, 2 de juliol de 2013

Anuncios

Los comentarios están cerrados.