Galería

El PSC denuncia novament que continua la venda i distribució del llibre propagandístic del govern municipal del PP que la Junta Electoral ha prohibit

En un trampós intent més de violentar la llei i pagar amb diners públics la seva pròpia campanya electoral, el govern municipal del PP de Badalona ha decidit editar i distribuir una llibre sufragat amb diners públics que porta per títol el mateix de la seva campanya institucional d’autobombo “Badalona, ciutat de primera”. Llibre del que ha estat prohibida la seva distribució per la Junta Electoral

Aquesta actitud tramposa topa de front amb Llei Orgànica de Règim Electoral General i amb la Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central que interpreta aquest article.

Així, l’article 50.2 de la LOREG, diu: “des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les mateixes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directa o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.”

La Junta Electoral, en la seva instrucció ho especifica molt clarament: “Han d’entendre’s compreses en aquesta prohibició, entre altres activitats, l’edició i repartiment durant el període electoral amb finançament directe o indirecta dels poders públics, de llibres, revistes, fullets, quaderns, catàlegs, tríptics, suports electrònics (cd, dvd, memòries usb, etc…); l’enviament de correus electrònics o de missatges sms; la distribució de continguts per radiofreqüència (bluetooth), o la inserció d’anuncis en els mitjans de comunicació, que continguin al·lusions als assoliments obtinguts per qualsevol poder públic, o que utilitzin imatges, sintonies o expressions coincidents o similars a les empleades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.”

Militants del PP i dependències municipals segueixen venen l’esmentat llibre en una clara burla al joc net de la campanya electoral i amb una demostració de caciquisme i que de Badalona pretenen fer una finca pròpia més enllà de lleis d’obligat compliment.

El període Electoral va començar el passat dia 1 d’abril amb la publicació al BOE del Reial Decret de Convocatòria de les Eleccions al Parlament Europeu.

El PSC exigeix la immediata paralització de la venta fraudulenta de l‘esmentat llibre propagandístic.

Badalona, 22 d’abril de 2014

Anuncios

Los comentarios están cerrados.