El PSC denuncia davant la Junta Electoral el llibre propagandístic del govern municipal del PP i demana la paralització de la distribució

En un trampós intent més de violentar la llei i pagar amb diners públics la seva pròpia campanya electoral, el govern municipal del PP de Badalona ha decidit editar i distribuir una llibre sufragat amb diners públics que porta per títol el mateix de la seva campanya institucional d’autobombo “Badalona, ciutat de primera”.

Aquesta actitud tramposa topa de front amb Llei Orgànica de Règim Electoral General i amb la Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central que interpreta aquest article.

Així, l’article 50.2 de la LOREG, diu: “des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les mateixes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directa o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.”

La Junta Electoral, en la seva instrucció ho especifica molt clarament: “Han d’entendre’s compreses en aquesta prohibició, entre altres activitats, l’edició i repartiment durant el període electoral amb finançament directe o indirecta dels poders públics, de llibres, revistes, fullets, quaderns, catàlegs, tríptics, suports electrònics (cd, dvd, memòries usb, etc…); l’enviament de correus electrònics o de missatges sms; la distribució de continguts per radiofreqüència (bluetooth), o la inserció d’anuncis en els mitjans de comunicació, que continguin al·lusions als assoliments obtinguts per qualsevol poder públic, o que utilitzin imatges, sintonies o expressions coincidents o similars a les empleades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.”

El període Electoral va començar el passat dia 1 d’abril amb la publicació al BOE del Reial Decret de Convocatòria de les Eleccions al Parlament Europeu.

En la seva denuncia davant la Junta, el PSC demana la paralització de la distribució de l‘esmentat llibre propagandístic.

 Badalona, 11 d’abril de 2014

Anuncios

Los comentarios están cerrados.