El PSC denuncia la privatització dels terrenys de l’antiga Cordeleria Domènech amb la construcció d’un skate park privat

Els terrenys de l’antiga Cordeleria Doménech serviran per instal·lar un skate park privat. Per a aquest fi, el govern municipal del PP s’està gastant 300.000 € en l’adequació dels terrenys, una inversió que només es justifica per a que un privat pugui fer negoci portant la concessió, quan el conveni signat amb aquesta empresa especificava que l’obra no representaria cap despesa als cabals públics.

Desprès d’haver deixat deteriorar-se completament abandonat el skate park públic de Guixeras, ara el govern municipal  del PP inverteixen la construcció d’un nou skate park que funcionarà en règim de concessió a una empresa privada.

El PP ha tirat pel dret sense haver encetat un debat sobre la necessitat d’una instal·lació d’aquest tipus i sobre si aquesta és la millor utilització dels terrenys. Per a donar cobertura a aquesta obra, el PP va aprovar, en el ple del passat mes de gener, una modificació del PGM que farà possible que uns terrenys que ha recuperat el municipi tornin a tancar-se per facilitar negoci d’uns privats.

En paraules de Jordi Serra, candidat socialista a l’alcaldia, “aquest és un exemple més de la nefasta política d’esports del PP, una política que bàsicament serveix per afavorir els amics, ja sigui amb la compra de ficticis títols com el Ciutat Europea de l’Esport a entitats properes al PP, o per subvencionar amb 70.000 € associacions com la de Martínez de Irujo.”

“A partir de maig, amb un nou govern, la política d’esports també donarà un tomb, tornant a destinar els diners de Badalona a les entitats de Badalona, posant fi a la política d’aparador i amiguets que ha caracteritzats aquesta 4 anys de govern del PP a Badalona.”

Badalona, 3 de març de 2015

El Ple de demà aprovarà les propostes del PSC de modificació d’ordenances fiscals per ajudar al comerç i a les entitats de treball social

El passat novembre, el PSC va presentar un seguit d’al·legacions a les ordenances fiscals que van ser estimades pel govern municipal i que demà seran aprovades en la seva concreció pel Ple municipal.

Es tracta d’una bonificació del 95% de l’IBI als titulars de concessions administratives sobre béns immobles de titularitat municipal en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.

Aquesta bonificació farà impossible que es repeteixi el vergonyós episodi de fa un temps, de l’intent de sanció per impagament de l’IBI a l’entitat que gestiona el centre d’acollida de menors maltractats i en risc d’exclusió social que hi ha al parc de Can Solei o altres similars.

Pel que fa al comerç, es tracta d’una bonificació del 75% de la Plusvàlua, a la transmissió de locals amb activitat econòmica quan aquesta sigui amb motiu de defunció i passi al cònjuge o al fills, i que el local mantingui la seva activitat. Es tracta de facilitar així la continuïtat de les activitats comercials.

En paraules de Jordi Serra, candidat socialista a l’alcaldia, “Les ordenances fiscals son un instrument que ben utilitzat ha de servir per fer política social i reactivació econòmica, i aquestes dues propostes socialistes que demà s’aprovaran són una bona mostra d’allò que es pot fer.

El meu compromís és que a partir de maig, amb un nou govern municipal, les ordenances fiscals serveixin per reactivar l’economia, tot afavorint el comerç i l’ocupació, i puguin corregir les greus dificultats que experimenten molta gent a la ciutat”.

Badalona, 23 de febrer de 2015